105 கி.மீ வேகம், 200 கி.மீ ரேஞ்ச் எனப் பட்டாசு கிளப்பும் சிம்பிள் ஒன் எலெக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டர் ரிவியூ TwinThrottlers.com

இன்று மார்கெட்டிற்கு எலெக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டர்களின் வருகை அதிகமாகிவிட்டது. ஏராளமான நிறுவனங்கள் தங்களது எலெக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டர்களை மார்கெட்டிற்கு தளம் இறக்கி வருகின்றனர். ஆனால் ஒரு நல்ல எலெக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டரை உருவாக்குவது என்பத அவ்வளவு ஈசி எல்லாம் இல்லை. இதற்கு அதிகமான பொறுமையும், ஆய்வு…

இப்படி ஒரு பைக்கை யாருமே எதிர்பார்க்கல… டிவிஎஸ் ரோனின் ரிவியூ TwinThrottlers.com

ஒரு மோட்டார் வாகன விரும்பிக்கு ஒரு வாகனத்தின் லுக்கையும் அதன் அம்சங்களையும் பார்த்தாலே அதன் செயல்திறன் எப்படி இருக்கும் என கணித்து விட முடியும். ஆனால் இது சில நேரங்களில் பொய்யாகிவிடும். நாம் கணித்ததை விட சிறப்பான செயல்திறனை வெளிப்படுத்தும் வாகனங்களாக…